Eğitim

Akademisyenlik ve Üniversitede Kariyer

ONLİNE 12.14.2020 16:00 - 17:00

Katılımcı Konuk: Prof. Dr. Levent Ürer
Tarih: 14.12.2020
Saat: 16.00 - 17.00
Düzenleyen: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Öğrenci Dekanlığı, Kişisel Gelişim ve Kariyer Birimi, Mezunlar Derneği

*Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.
*Etkinlik sonunda 80 derslere katılım koşulunu sağlayan öğrencilere katılım belgesi verilecektir. 
*Kayıt formunda belirttiğiniz mail adresi üzerinden giriş bilgileriniz iletilecektir. 

Aynı Tür Etkinlikler

Eğitim

Online Mülakat Simülasyon Günleri

Beykent Üniversitesi olarak 23-24 Temmuz 2020 tarihlerinde, ilkini düzenleyeceğimiz ve geleneksel hale getirmek istediğimiz ‘ Online Mülakat Simülasyon Günleri ‘ni gerçekleştiriyoruz. Üniversitemizin, tüm fakülte, bölüm ve mezunlarına katkı sağlamayı amaçlayan bu etkinliğimizde, siz değerli katılımcılarımızla öğrencilerimizi online sistem üzerinde buluşturarak, işe alım ve mülakat süreçleri hakkında deneyim kazandırmayı, birebir ya da grup şeklinde canlı mülakat simülasyonları yapmanızı hedefliyoruz.

Eğitim

Portfolyo Yönetimi

Eğitmen: Öğr. Gör. Sema Özevin, İletişim Fakültesi Tarih: 07 Temmuz Salı gününden itibaren her Salı günü saat 14.00'de Düzenleyen: Beykent Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Katılım belgesi verilecektir Canlı Yayın: Zoom

Eğitim

Akademik Dürüstlük Seminerleri

Konu: Akademik Dürüstlük Seminerleri Eğitim TÜBİTAK EKUAL ve TechKnowledge firması tarafından düzenlenecektir. Eğitim Tarihleri: 23 Haziran saat: 10.00 - Akadamik Dürüstlük Webinarı24 Haziran saat: 17.00 - Akademik Dürüstlük Webinarı Katılımcılar, en geç 21 Haziran 2020 saat 17.00’a kadar aşağıdaki kayıt linkinden kayıtlarını yapabilirler. Kayıt Linki: Tıklayınız

Eğitim

Teknoloji Transfer Ofisi Proje Eğitimi

Eğitmen: Dr. Öğr. Üyesi Ceren Türkcan, TTO Koordinatörü - Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi Konuk Eğitmen: Dr. Öğr. Üyesi Ömer Işık, Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi Tarih: 8-9 Temmuz 2020 - Saat: 10.00 Eğitimin İçeriği Farklı kurumların projeleri Projelerin içerikleri Proje yazılırken dikkat edilmesi gereken noktalar Planlamanın önemi Ekip oluşturma Amaç ve amaç doğrultusunda ihtiyaç planlama, mevcut altyapının belirlenmesi İş zaman çizelgesi oluşturma Başarı ölçütleri Risk yönetimi Bütçe planlama Proje çıktıları ve paylaşımı Eğitime Konu Olan Kurumlar TÜBİTAK / TÜSEB / İSTKA / Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı / TAGEM / BAP

Eğitim

İnsan Yönetimi Sertifika Programı 1.Hafta

İktisadi İdari Bilimler ve Öğrenci Dekanlığının birlikte düzenlediği 6 haftalık "İnsan Yönetimi" sertifika programının ilk haftası gerçekleşti. Etkinliğimizin ilk saatinde Tez Medikal Sağlık Turizm A.Ş.'den gelen konuşmacımız Mehmet Alnıak öğrencilerimize stres yönetimi: stresle başa çıkma yöntemlerini anlattı. Etkinliğimizin ikinci saatinde DGS Baskı Teknolojileri firmasından konuşmacımız Kadir Şengüllü öğrencilerimize çatışma yönetimi: çatışmaları doğru yönetebilmek konusunu detaylı olarak aktardı.

Eğitim

Bankacılık ve Finans Sertifika Programı 1. Hafta

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Bankacılık ve Finans sertifika programımızın ilk haftası gerçekleşti. Emekli Bakanlar Yemini Murakıbı Sinan Çam ve BDDK Eski Daire Başkanı, Aktifbank Yönetim Kurulu Üyesi Kemalettin Koyuncu bu hafta öğrencilerimize finansal sektörün denetimini anlattı.

Eğitim

Kendi Geleceğini Çizenler

Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı programı tarafından düzenlenen 'Kendi Geleceğini Çizenler' semineri, Moda Tasarımcısı Simge Çetiner'in katılımıyla, 6 Ocak 2020 Pazartesi günü Hadımköy Yerleşkesi Z-13 Etkinlik Salonunda gerçekleştirildi.

Eğitim

Sosyal Değerin Yaratılmasında Sosyal Girişimciliğin Rolü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen ‘‘Sosyal Değerin Yaratılmasında Sosyal Girişimciliğin Rolü’’ konulu sempozyum, 7 Ocak 2020 Salı günü Taksim Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mine Afacan ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz Dr. Öğr. Üyesi Duygu Acar Erdur'un gerçekleştirdiği sempozyumda, IGI Global Kitap Projesi konusunda bilgilendirme yapıldı. Üç oturum halinde gerçekleştirilen sempozyumun ilk oturumunda, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizden Arş. Gör Muhammet Fatih Şengüllendi ile Arş. Gör. Sevcan Pınar ve Arş. Gör. Aziz Mücahit Bakır, ''Sosyal Girişimciliğin Sosyal Etki Teorisi Kapsamında İncelenmesi: 1978'den 2019'a Bibliyometrik Bir Analiz'' başlığı altında değerlendirmede bulundu. Birinci oturumda ayrıca; TED Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Işıl Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Burze Yaşar, ''Gelişmekte Olan Pazarlarda Sosyal Girişimcilik Ekosistemi: Türkiye Örneği'' hakkında, Maltepe Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Ebru Beyza Bayarçelik ve Altınbaş Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Hande Begüm Bumin Doyduk, ''Sosyal Girişimcilikle Toplumsal Değer Yaratmak'' hakkında, Marmara Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Hale Cide Demir, ''Dijitalleşmenin Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Değer Üzerine Etkileri'' hakkında bilgilerini aktardı. Sempozyumun ikinci oturumunda ise; Bezmialem Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Kerem Toker, ''Sosyal Sürdürülebilirlikten Sosyal Girişimciliğe'' konusunda, Uludağ Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Mehlika Saraç, ''Sosyal İşletmelerin Sürdürülebilirliği: Strateji Yapma ve Performans Ölçüm Süreçlerindeki Zorluklar'' konusunda, İstanbul Teknik Üniversitesiden Prof. Dr. Lütfihak Alpkan ile Dr. Öğr. Üyesi Gaye Karaçay Aydın, ''Toplumsal Kültür, Sosyal İnovasyonun Gelişimini Nasıl Güçlendirebilir veya Engelleyebilir?'' konusunda görüşlerini paylaştı. Üçüncü oturumda ise; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizden Doç. Dr. Erkut Altındağ, ''Sosyal Girişimciliğin Büyülü Bir Öğesi: Kitle Fonlaması'' hakkında, Uludağ Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Esen Kara, ''Sosyal Finansman: Sosyal Etki Bağları Örneği'' hakkında, Medipol Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Tuba Bozaykurt, ''Bop için Sosyal İnovasyon Temelli İş Modelleri'' hakkında değerlendirmede bulundu. Sempozyum, Kitap IGI Global kitap projesi kapsamında çalışma planının belirlenmesine ilişkin Yuvarlak Masa Toplantısı ile sona erdi.

Eğitim

İleri Teknoloji ve Protezler

Öğrencilerimizin, ileri teknolojinin getirmiş olduğu yeniliklerle, daha işlevsel protezlerin üretimi ve uygulama yöntemlerine ilişkin önemli bilgiler edindiği seminer dört oturum olarak yapıldı. Birinci oturumda; Simay Medikal Bölge Müdürü Serkan Bayram, ‘‘Üst Ekstremite İleri Teknoloji Protezler’’ başlıklı sunumuyla, tecrübelerini paylaşırken, ikinci oturumda ise Ortoteknik Ortopedi Protez & Ortez Merkezinden Ortez Protez Teknikeri Birol Erkut, ‘‘Alt Ekstremite Micro İşlemci Protezler’’ konusunda bilgilerini aktardı. Seminerin üçüncü ve dördüncü oturumlarında ise sırasıyla; Yeni İstanbul Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi Genel Müdürü Sinan Uysal, ‘‘Bionic Protezlerin Ortopedi Sektöründeki Yeri ve Önemi’’ konusunda, Yeni İstanbul Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi Teknikeri Kenan Uysal, ‘‘İleri Teknoloji Protezlerin Hastalara Uygulaması’’ konusuna dair değerlendirmede bulundu.

Eğitim

Sosyoloji Kulübü- İnsan Davranışları ve Hastalıklarının Kökenleri

İnsan davranışlarının kökenleri ve psikiyatrik bozukluk başlığı altında interdisiplinel bir yaklaşımla (sosyoloji, psikoloji, antropoloji, psikiyatri ve biyoloji) bugün hastalık ve bozukluk olarak nitelendirdiğimiz tüm davranış biçimlerini, evrimsel süreçte bize nasıl faydalar ve yararlar sağladığı ama modern toplumun ortaya çıkmasıyla birlikte normal ve anormal kavramları üzerinden bunlara hastalık atfedilmeleri sonucunda günümüzde bunları nasıl değerlendirmek daha doğru olur ve bunları nasıl yapmalıyız? Nelere başvurmalıyız? ve içinde bulunduğumuz toplumu nasıl daha iyi anlarız ve değiştirip dönüştürebiliriz konuları üzerine tartıştık.

Eğitim

Tıp Öğrencileri Birliği Kulübü- Turkmsic 1.Bölge Toplantısı

Beykent Tıp Öğrencileri Birliği kulübü Namık Kemal Üniversitesinde düzenlenen Türk Tıp Öğrencileri Birliği 1. Bölge Toplantısına katılım sağladı. Eğitimler ve Kulüp sunumlarının olduğu bu toplantıda Beykent Tıp Öğrencileri Birliği Kulübü’de sunumlarını gerçekleştirdi.

Eğitim

1. Ortopedik Protez ve Ortez Sempozyumu

Öğrenci Dekanlığı Ortopedik Protez ve Ortez Kulübü tarafından düzenlenen 1. Ortopedik Protez ve Ortez Sempozyumunu Büyükçekmece Yerleşkesi D-314 Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Emin Karahan’ın katıldığı sempozyum kapsamında; öğrencilerimiz, ortopedik protez ve ortez uygulamalarına ilişkin önemli bilgiler edindi.

Eğitim

GİRİŞİMCİLİK 101 EĞİTİMLERİ

Öğrenci Dekanlığı Liderlik ve Girişimcilik Kulübü tarafından "Girişimcilik 101 Eğitimleri" düzenlendi. Hadımköy Yerleşkesinde gerçekleştirilen eğitim kapsamında Sayın Büşra Adıgüzel, problemlere etkili ve inovatif çözümler üretebilmek, standart metotlar yerine farklı yöntemleri kullanmayı değerlendirmek konularında öğrencilerimize bilgi aktardı.

Eğitim

‘‘Başarılı ve Nitelikli İş Hayatına Hazırım’’

Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı tarafından düzenlenen ‘‘Başarılı ve Nitelikli İş Hayatına Hazırım’’ Konferansı ve İşkur Eğitimleri Sertifika Töreni, 8 Ocak 2020 Çarşamba günü gerçekleştirildi. İşkur Kulübü Lideri ve İş-Meslek Danışmanı Muammer Yerlikaya’nın katılımıyla gerçekleştirilen konferans ve sertifika töreni, Hadımköy Yerleşkesi Z-13 Etkinlik Salonunda yapıldı.

Eğitim

Bell Teacher Academy: Creativity In The Classroom

İstanbul’daki çeşitli üniversitelerin öğretim elemanları Yabancı Dil Öğretiminde daha yaratıcı olabilmek için Yabancı Diller Yüksekokulu mesleki gelişim eğitiminde bir araya geldi. Beykent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun ev sahipliğinde BELL Teacher Academy eğitmenlerinden Kristina Smith tarafından verilen, OUP sponsorluğunda düzenlenen sınıf içi yaratıcılık eğitimi 20-22 Ocak 2020 tarihlerinde Beylikdüzü Yerleşkesi’nde D-409 numaralı sınıfta gerçekleşti. İstanbul’dan bulunan çeşitli üniversitelerden Yabancı Diller Yüksekokulu çalışanları da bir araya gelip fikir alışverişinde bulundu.

Eğitim

Dinamik Ayak - Ayak Bileği Ortezi

Öğrenci Dekanlığı Ortopedik Protez ve Ortez Kulübü tarafından, “Dinamik Ayak - Ayak Bileği Ortezi ( DAFO )” eğitim semineri gerçekleştirildi. Marmara Ortopedi firmasından Fatih Ruscuk’un katılımıyla gerçekleştirilen seminer kapsamında, öğrencilerimiz, DAFO eğitimi hakkında önemli bilgiler edindi.

Eğitim

Ada No: Mimarın Mutfağı Studio 13

Öğrenci Dekanlığı Mimarlık Kulübü tarafından düzenlenen Ada No: Mimarın Mutfağı Studio 13 Paneli, 9 Aralık 2019 Salı günü gerçekleştirildi. Ayazağa-Maslak Yerleşkesinde 13.00 – 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilen panel kapsamında, Ada Mimarlık Ofisinden uzman isimler, Mimarlık ve İç Mimarlık bölümlerinden öğrencilerimizle bir araya geldi.

Eğitim

Adobe Photoshop Kursu

Öğrencilerimizin, pek çok sektörde çalışanların temel becerilerinden biri olarak gösterilen Adobe Photoshop programını ileri seviyede kullanabilmesini amaçlayan kurs, 20 Ocak 2020 tarihine dek, her Salı saat 15.00 – 16.00 arasında Ayazağa-Maslak Yerleşkesi B-06’da gerçekleştiriliyor

Eğitim

1. Yıl Temel Sanat Eğitimi DENEME DENEME

Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü ve İletişim ve Tasarım Bölümü 1. Yıl Temel Sanat Eğitimi dersi alan öğrencilerimizin, ders kapsamında ürettiği çalışmaları incelemek için aşağıdaki linke tıklayınız: https://www.beykent.edu.tr/sanal-galeri/milli-mucadelenin-100-yilinda-temel-sanat-egitimi-sergisi

Eğitim

İlaç Sektörünün Türkiye ve Dünyadaki Önemi

Katılımcı Konuk: Esra Doğanay - MERCK Tarih: 10.12.2019 Saat: 10.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Kişisel Gelişim ve Kariyer Birimi Etkinlik Yeri: Etkinlik Sınıfı

Eğitim

Psikolojik Faktörlerin Sportif Performansa Etkileri

Psikoloji bölümünden öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, Galatasaray Spor Kulübünden Uzm. Psikolog Mustafa Aydın, deneyimlerini paylaştı. Öğrencilerimiz, Aydın’la bir araya gelerek, ‘‘Spor psikoloğunun öncelikleri nelerdir? Sporcu ve takım için, psikolojik destek neden önemlidir?’’ gibi sorular üzerinden, spor psikologluğuna ilişkin kritik ipuçları yakaladı.

Eğitim

Yeni Çalışma Paradigmaları Ve Genç İşsizliği

Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık programı Dr. Öğr. Üyesi Alptekin Güney'in katıldığı konferansta, eğitimin en yüksek mükemmeliyetçilik derecesi, yeni çalışma düzeni, genç işsizliği ve işsizlikle mücadele gibi konular masaya yatırıldı. Dr. Güney, tartışılan konulara ilişkin bilgi ve deneyimlerini öğrencilerimizle paylaştı.

Eğitim

Psikoloji Ağı İle Etik, Nitelik Bilimsellik

Öğrenci Dekanlığı Psikoloji Kulübü tarafından düzenlenen ‘‘Psikoloji Ağı ile Etik, Nitelik, Bilimsellik” semineri, Beylikdüzü Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Psikolog Berker Gonca, seminer kapsamında öğrencilerimize; psikolojide etik unsurları ele alma, nitelik için gereken özellikleri inceleme ve bilimsellikte önemli konuları işlemeyle ilgili önemli bilgiler aktardı.

Eğitim

HTML+CSS Eğitimi

Öğrenci Dekanlığı IEEE Kulübü tarafından düzenlenen HTML+CSS Eğitimi, 14 Aralık 2019 Cumartesi günü 10.00 – 13.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Ayazağa-Maslak Yerleşkesi B-06’da verilecek eğitim kapsamında, öğrencilerimiz web sayfası oluşturmak için HTML ve CSS’i nasıl kullanacaklarını, HTML tarayıcılarda başlıklar, listeler, tablolar vb. içeriği nasıl oluşturacaklarını. CSS, tarayıcılarda biçimlendirilen sayfaların rengini, yazı tipini, tasarımını ve benzerini değiştirmeyi sağlayan yazılım dillerini öğrendi.

Eğitim

1. Online Mülakat Simülasyon Günleri

Mülakat deneyim fırsatını kaçırma! Etkinlik Tarihi: 23-24 Temmuz 2020 Son Başvuru Tarihi: 20 Temmuz 2020 *Son sınıf ve mezun öğrencilerimiz başvuru yapabilir. *Başvurusunu gerçekleştiren adayların kariyerbirimi@beykent.edu.tr adresine cv göndermeleri gerekmektedir. Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Kişisel Gelişim ve Kariyer Birimi

Eğitim

Kriz Yönetimi

Beykent Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikle, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Özge Uluğ Yurttaş, öğrencilerimize ‘Kriz Yönetimi’ konulu bir eğitim verdi. Etkinlik, Taksim Yerleşkesi – Ek Bina E-501 Numaralı Sınıfta 13 Aralık 2019 Cuma günü 09.00 – 17.30 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Eğitim

Renk Kuramı

Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarım bölümü tarafından düzenlenen ‘Renk Kuramı’ söyleşisi, 12 Aralık 2019 Perşembe günü gerçekleştirildi. Konuşmacı olarak, Doç. Dr. Burcu Ayan Ergen’in katıldığı söyleşi, Ayazağa-Maslak Yerleşkesi 434 Numaralı Sınıfta 14.00 – 16.00 saatleri arasında yapıldı.

Eğitim

AutoCAD Kursu

Kurs sayesinde öğrencilerimiz, günümüzde yaygın olarak mimarlar, mühendisler ve tasarımcılar tarafından aktif olarak kullanılan AutoCAD programıyla, projelerin iki boyutlu veya üç boyutlu çizimlerinin nasıl yapıldığını öğreniyor. 10.12.2019-20.01.2020 Tarihleri arası her salı

Eğitim

AİDS Hastalığı ve HIV Virüsü

Öğrenci Dekanlığı Tıp Öğrencileri Birliği Kulübü ve Büyükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğünün iş birliğinde, "AIDS Hastalığı ve HIV Virüsü" konulu etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında, Uzm. Dr. İklim Gürcan Yıldırım her iki hastalığın da gelişim evreleri, bulaşma yolları, tedavi yöntemleri ve ülkemizdeki tanı-tedavi uygulamaları hakkında öğrencilerimizle tecrübelerini paylaştı.

Eğitim

Öğrenci Dekanlığı-İş Hayatında Başarı Ve Nitelikli Gelişim

Hadımköy Yerleşkemizde gerçekleştirdiğimiz ''İş Hayatında Başarı ve Nitelikli Gelişim'' işkur eğitim seminerleri kapsamında öğrencilerimize hedef belirleme ve kariyer planlama, CV hazırlama ve mülakat teknikleri, iş arama ağı ve becerileri konularında eğitimler verildi.

Eğitim

Omurga Ortezleri ve İmplantları Eğitimi

Öğrenci Dekanlığı Ortopedik Protez ve Ortez Kulübü, Beylikdüzü Yerleşkesinde “Omurga Ortezleri ve İmplantları Eğitimi” gerçekleştirdi. Eğitimde; Öğretim Görevlisi Gözde Kesikbaş, omurga ortezlerinin oluşumunu, yapım sürecini, implantların detaylarını öğrencilerimizle paylaştı.

Eğitim

Kaspersky Cyber Day

Öğrenci Dekanlığı Liderlik ve Girişimcilik Kulübü, siber güvenlik alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Kaspersky ile, artan dijital tehditlere dikkat çekmek ve bu alanda farkındalığı artırmak üzere ‘‘Kaspersky Cyber Day’’ konferansı düzenledi. Konferans, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcımız Dr. Mustafa Sundu, Dmitry Galov, ve Alina Kenzhaeva’nın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Konferansa katılan öğrencilerimiz, siber güvenlikle ilgili önemli bilgiler edindi.

Eğitim

Hukuk Düşüncesi Toplantıları - III

Hukuk Fakültemiz ile Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi (HFSA) tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘‘Hukuk Düşüncesi Toplantıları’’ devam ediyor. ‘‘Dünya-Sistem Hukuk Politikaları Türkiye’’ temasıyla, bu hafta Taksim Yerleşkesinde üçüncüsü gerçekleştirilen etkinlik kapsamında; Hukuk Fakültemiz Dr. Öğr. Üyesi Dadaşhan Celaleddin Kavas ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Arş. Gör. Umut Koloş görüşlerini aktardı.

Eğitim

Mimar Özgül Öztürk Öğrencilerimizle Buluştu

A Mimarlık firmasının kurucusu Mimar Özgül Öztürk "Mimari Tasarımda Sürdürülebilirlik İlkeleri" dersi kapsamında, öğrencilerimizle bir araya geldi. Öztürk, Mühendislik-Mimarlık Fakültemiz Mimarlık (Türkçe) bölümünden Prof. Dr. Nevin Çekirge'nin daveti üzerine "Ekolojik Mimari" konusundaki bilgi ve deneyimlerini, öğrencilerimizle paylaştı. Keban'da Sosyal Sorumluluk Projesi olarak tasarımını ve uygulamasını yapmış olduğu "Anadolu Meleği Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi Projesi"ni anlatan Öztürk, "Sürdürülebilir Kalkınma" konusunda yapmış olduğu çalışmalar sonucu kazandığı ödüllerden bahsederek, öğrencilerimize tavsiyeler verdi. Mimar Özgül Öztürk, kurucusu olduğu A Mimarlık'ta çalışmalarını sürdürmekte ve akademik kurumlarda konuşmacı ve eğitmen olarak görevler almaktadır.

Eğitim

Translation of Figurative Language

Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık (İngilizce) bölümü tarafından düzenlenen ‘‘Traslation of Figurative Language: A Cognitive Linguistic Perspective’’ etkinliği, Beylikdüzü Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Marcin Trojszczak’ın konuk edileceği etkinlik, 9 Mart 2020 Pazartesi günü 14.00 – 16.00 saatleri arasında D-304 Numaralı Sınıfta yapıldı

Eğitim

Yalnız 1 Kadın

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUKAM) tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Levent Aras’ın rejisörlüğünde, Melike Aktaş ve Yaren Oktay’ın başrollerini paylaştığı ‘Yalnız 1 Kadın’ oyunu, 9 Mart 2020 Salı günü saat 15.00’te Ayazağa-Maslak Yerleşkesi Küçük Sahnede izleyicilerle buluştu.

Eğitim

İç Mimaride 3. Boyut & Görselleştirme

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık (Türkçe) bölümü tarafından düzenlenen ‘‘İç Mimaride 3. Boyut & Görselleştirme’’ etkinliği, Ayazağa – Maslak Yerleşkesi 431 İç Mimarlık Atölyesinde gerçekleştirildi. FGA Mimarlık firmasının katılımıyla yapılan etkinlik kapsamında öğrencilerimize, 09.30 – 12.30 saatleri arasında SketchUp Eğitimi, 13.30 – 16.30 saatleri arasında ise, Lumion Eğitimi verildi.

Eğitim

DGS Bilgilendirme Semineri

Üniversitemiz ve Tasarı Eğitim Kurumları iş birliğiyle düzenlenen DGS Bilgilendirme Semineri, 11 Mart 2020 Çarşamba günü Hadımköy Yerleşkesi Z-13 Numaralı Etkinlik Salonunda gerçekleştirildi. Son Kayıt Tarihi: 6 Mart Cuma Başvuru Yeri: Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Etkinlik Tarihi: 11 Mart 2020 Çarşamba Saat: 13.00 – 14.00

Eğitim

Türkiye’nin Ağaçları

Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) bölümü tarafından, ‘‘Türkiye’nin Ağaçları: Doğa Tarihi, Mitoloji, Kültür ve Sembolizmdeki Yeri’’ konulu konferans gerçekleştirildi. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesinden Prof. Dr. Necmi Aksoy’un konuşmacı olarak katıldığı etkinlik, Beylikdüzü Yerleşkesi D Blok-501 Toplantı Salonunda, 11 Mart 2020 Çarşamba günü 14.00 – 16.00 saatleri arasında yapıldı.

Eğitim

Tasarım ve İfade Yöntemleri

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık (Türkçe) bölümü tarafından düzenlenen ‘‘Tasarım ve İfade Yöntemleri’’ etkinliği, Ayazağa – Maslak Yerleşkesinde gerçekleştirildi. İç Mimarlık (Türkçe) bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Merve Atmaca ve Dr. Öğr. Üyesi Gözde Taşçı’nın konuşmacı olarak katıldığı etkinlik, Z-01 Etkinlik Salonunda, 12 Mart 2020 Perşembe günü saat 11.00’de başladı

Eğitim

Ambalaj Tasarımı

Katılımcı Konuk: Gülay Gamze Güven Tarih: 01.05.2020 Saat: 17.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Endüstri Ürünleri Tasarımı Kulübü Etkinlik Zoom üzerinden yapılacaktır.

Eğitim

Elektrikli Araç Bataryaları

Tarih: 03.05.2020 Saat: 21.00 - 22.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Elektrikli Taşıtlar Kulübü Canlı Yayın: Instagram / @beykent.etk

Eğitim

Bir Ütopya Anı

Konu: Çeviride Kayıp / Evde Mevcut Katılımcı: Ali Dur, Mimar (ITU) Tarih: 04.04.2020 Cumartesi Saat: 16.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Mimarlık Kulübü Canlı Yayın: Zoom

Eğitim

Sınav Öncesi Son Taktikler - Aday Öğrenci Semineri

Fadime Ekici Bengü - Rehber Öğretmen Tarih: 01.06.2020 Saat: 21.00 Seminer Blackboard üzerinden yapılacaktır.

Eğitim

Online Gelişim Eğitimleri

Zaman Yönetimi ve İş Yükünü Planlama Becerisi Eğitimi Tarih: 02.06.2020 Saat: 14.00 - 16.00 Müşteri İlişkileri ve İletişim Becerileri Eğitimi Tarih: 05.06.2020 Saat: 14.00 - 16.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Beykent Üniversitesi Mezunlar Derneği

Eğitim

Yargı Kararları Işığında İfade Hürriyeti

Katılımcı Konuk: Prof. Dr. Ersan Şen - Avukat, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Tarih: 02.06.2020 Saat: 16.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Uluslararası Hukuk Kulübü Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim

Sürdürülebilir Girişimcilik

Konuşmacı: Ziya Şakir Yılmaz - Başarı Mühendisi Tarih: 03.06.2020 Saat: 16.00 - 17.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevrecilik Kulübü Canlı Yayın: Instagram / @ogrencidekanligi

Eğitim

Kariyer Sohbetleri

Katılımcı Konuk: Seda Kayrak Kızıltan - Flormar İnsan Kaynakları Direktörü Tarih: 03.06.2020 Saat: 17.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Endüstri Mühendisliği Kulübü Canlı Yayın: Instagram / @ogrencidekanligi

Eğitim

Ev'de Zirve - Dronlar ile Robotik Hayat Başladı

Katılımcı Konuk: Can Tayfun - TDL Koordinatörü Tarih: 03.06.2020 Saat: 20.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Elektrikli Taşıtlar Kulübü Canlı Yayın: Instagram / @beykent.etk

Eğitim

Pandemi Günlerinde Nefes Alma Teknikleri

Eğitmen: Hüsün Gümüş Anlar Tarih: 04.05.2020 & 06.05.2020 Saat: 12.00 - 12.40 Düzenleyen: Beykent Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Eğitim

Çevre Sorunları ve Sürdürülebilirlik

Konuşmacı: Emrah Kurum - Sürdürülebilirlik Adımları Derneği Başkanı Tarih: 03.06.2020 Saat: 20.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevrecilik Kulübü Canlı Yayın: Instagram / @ogrencidekanligi

Eğitim

Diksiyon ve Güzel Konuşma

Katılımcı Konuk: Prof. Dr. Önder Göçgün - Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Tarih: 03.06.2020 Saat: 21.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Dil ve Edebiyat Kulübü Canlı Yayın: Instagram / @ogrencidekanligi

Eğitim

Spor Çevirisinde Gerekenler ve Spor Çevirisi Alanında Merak Edilenler

Katılımcı Konuk: Mert Esmeroğlu Tarih: 04.05.2020 Saat: 13.00 - 14.30 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Çeviri Kulübü Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim

Kıbrıs Ekseninde Yaşanan Güncel Gelişmelerin Uluslararası Deniz Hukuku Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Katılımcı Konuk: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Erçakıca - Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Tarih: 04.06.2020 Saat: 14.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Uluslararası Hukuk Kulübü Etkinlik Zoom üzerinden yapılacaktır.

Eğitim

Online Gelişim Eğitimleri - Beden Dili Eğitimi

Son Başvuru Tarihi: 01.06.2020 - 16.00 Tarih: 04.06.2020 Saat: 14.00 - 16.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Beykent Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Etkinlik Yeri: Beykent Uzaktan Eğitim Sistemi

Eğitim

Tıbbi Malzemelerin Çevirisi Üzerine Söyleşi

Katılımcı Konuk: Çevirmen Emrah Büke - Medikoz Tercüme Tarih: 04.06.2020 Saat: 16.30 - 18.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Çeviri Kulübü Etkinlik Zoom üzerinden düzenlenecektir.

Eğitim

Ev'de Zirve - Yeni Nesil Mobilitede Elektrikli Araçlar

Katılımcı Konuk: Saffet Çakmak - TRAGGER Kurucu Ortak Tarih: 04.06.2020 Saat: 18.00 - 19.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Elektrikli Taşıtlar Kulübü Canlı Yayın: Instagram / @beykent.etk

Eğitim

İlişki Sorunları ve İlişkilerde Yaşanan Sık Problemler

Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur - Psikiyatrist Tarih: 04.06.2020 Saat: 18.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Psikoloji Kulübü Canlı Yayın: Instagram / @beykentpsikoloji

Eğitim

Perakendecilik Sektöründe Kariyer Planlama

Konuşmacı: Hilal Suerdem - Kiğılı CEO Tarih: 05.06.2020 Saat: 15.30 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - İktisat Kulübü Canlı Yayın: Instagram / @ogrencidekanligi

Eğitim

Covid-19 Sürecinde Nakit Yönetimi

Konuk: Cihangir Kaval - Atradius Collections Finans Müdürü Tarih: 05.06.2020 Saat: 17.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Bankacılık ve Sigortacılık Kulübü Canlı Yayın: Instagram / @ogrencidekanligi

Eğitim

ProQuest Dissertations and Theses Online Eğitimi

Eğitimci: Hazal Yılmaz - ProQuest Eğitim ve Danışmanlık Ortağı Tarih: 05.06.2020 Saat: 15.00 - 16.00 Düzenleyen: Kütüphane ve Öğrenme Kaynakları Merkezi Etkinlik WebEx üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim

Türkiye'de Tıbbi Cihaz Üretimi İthalatı ve İhracatı

Konuşmacı: Ogan Uçak - Okuman Medikal A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Tarih: 06.05.2020 Saat: 15.00-17.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Biyomedikal Mühendisliği Kulübü Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim

Sürdürülebilir Eğitim

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Celal Gülşen - Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi Program Başkanı Tarih: 05.06.2020 Saat: 18.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevrecilik Kulübü, Çocuk Gelişimi ve Gençlik Hizmetleri Kulübü Canlı Yayın: Instagram / @ogrencidekanligi

Eğitim

Covid-19 Sonrası Dünya Ekonomisinin Geleceği

Prof. Dr. Murat Ferman - Beykent Üniversitesi Rektörü Tarih: 05.06.2020 Saat: 21.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevrecilik Kulübü & İktisat Kulübü Canlı Yayın: Instagram / @ogrencidekanligi

Eğitim

Rock Your LinkedIN Profile

Konuşmacı: Arda Solmaz - Yeni İş Ortaklığından Sorumlu Bölge Yöneticisi Tarih: 08.05.2020 Saat: 18.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Endüstri Mühendlsliği Kulübü Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim

Covid-19 Sürecinde Merak Edilenler

Konuşmacı: Uzm. Dr. Mustafa Ekin - İç Hastalıkları / Özel Beykent Hastanesi Tarih: 9 Mayıs 2020 Saat: 21.00 Düzenleyen: Mezunlar Derneği Etkinlik, Öğrenci Dekanlığının Instagram hesabı @ogrencidekanligi üzerinden yayınlanacaktır.

Eğitim

Sahnesiz Söyleşiler II - Dünden Bugüne Darülbedayi

Katılımcı Konuk: Zafer Kıran - İstanbul Şehir Tiyatrosu Sanatçısı Tarih: 05.06.2020 Saat: 22.00 Moderatör: Sena Çamur Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Tiyatro Kulübü Canlı Yayın: Instagram / @ogrencidekanligi

Eğitim

Koruyucu Ailelik

Katılımcı Konuk: Ülkü Aydeniz - Korev Başkanı Tarih: 06.06.2020 Saat: 15.30 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Sosyal Hizmetler Kulübü Canlı Yayın: Instagram / @ogrencidekanligi

Eğitim

Gönüllü Olmak

Katılımcı Konuk: Kenan Doğan - Tema Gönüllüsü Tarih: 06.06.2020 Saat: 20.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Genç Tema Topluluğu Canlı Yayın: Instagram / @beugenctema

Eğitim

İnsan Hakları ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Konuşmacı: Prof. Dr. Levent Ürer - Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (TR) Öğretim Üyesi Tarih: 06.06.2020 Saat: 20.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevrecilik Kulübü Canlı Yayın: Instagram / @ogrencidekanligi

Eğitim

Sağlık Teknolojilerinde Mentor Bakış Açısıyla Covid-19 Süreci

Katılımcı Konuk: Bora Yaşa - Sağlık Teknolojileri - Mentor Tarih: 08.06.2020 Saat: 15.00 - 16.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Biyomedikal Mühendisliği Kulübü Etkinlik Zoom üzerinden yapılacaktır.

Eğitim

Online CV Danışmanlığı

Öğrenci Dekanlığı Kariyer Birimi Senin İçin #online! Merak ettiğin tüm sorular için online cv danışmanlığı. Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı Danışmanlar: Ayşe Dilek, Ulaş Altunışık, Özge Özeren

Eğitim

Revit Eğitimi

Katılımcı Konuk: Emrullah Yıldız - Mimar Tarih: 11.05.2020 Saat: 14.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Mimarlık Kulübü Canlı Yayın: Youtube / Beykent Mimarlık Kulübü

Eğitim

Kişisel Verilerin Korunması Süreci Uygulama Eğitimi

Eğitmen: Av. Selcen Özer Bodur Tarih: 12-13-14-15 Mayıs Saat: 13.30 - 14.00 Katılım ücretsizdir. Katılım Belgesi verilecektir.

Eğitim

Kariyer Planlama - Aday Öğrenci Semineri

Katılımcı Konuk: Duygu Büşra Süren - Psikolog Tarih: 12.05.2020 Saat: 17.00 Seminer Blackboard üzerinden yapılacaktır.

Eğitim

Pandemi ve Kolektif Duygular

Konuk: Dr. Öğr. Üyesi Gül Selin Erben - Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (EN) Öğretim Üyesi Tarih: 09.06.2020 Saat: 20.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Sosyoloji Kulübü Canlı Yayın: Instagram / @ogrencidekanligi

Eğitim

İnsan İlişkisi ve Çevreye Duyarlı Binalar

Katılımcı Konuk: Cemil Yaman - ERKE Kurucu Ortağı Tarih: 09.06.2020 Saat: 16.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Mimarlık Kulübü, IEE Kulübü, Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevrecilik Kulübü, İnşaat Mühendisliği Kulübü, İç Mimarlık Kulübü Canlı Yayın: YouTube / Mimarlık İzi

Eğitim

Sürdürülebilir Sigorta Dönüşümleri

Katılımcı Konuk: Öğr. Gör. Tilda Tanilyan Sürer Tarih: 08.06.2020 Saat: 18.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevrecilik Kulübü & Bankacılık ve Sigortacılık Kulübü Canlı Yayın: Instagram / @ogrencidekanligi

Eğitim

Online Kariyer Sohbeti

Katılımcı Konuk: Özge Benel - Sandoz Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü Tarih: 11.06.2020 Saat: 20.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - İnsan Kaynakları ve Kariyer Kulübü Canlı Yayın: Instagram / @ikvekariyer

Eğitim

Kariyer Planlama

Konuşmacı: Psikolog Duygu Büşra Süren Tarih: 11 Haziran 2020 Perşembe Saat: 20.00 Seminer Blackboard üzerinden yayınlanacaktır.

Eğitim

Sınav Öncesi Son Taktikler

Aday Öğrenci Semineri Katılımcı Konuk: Fadime Ekici Bengü - Rehber Öğretmen Tarih: 13.05.2020 Saat: 17.00

Eğitim

Otomotiv Sektöründe İnsan Kaynakları

Katılımcı Konuk: Tolga Görgülü - Oyak Renault İnsan Kaynakları Direktörü Tarih: 12.06.2020 Saat: 17.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - İktisat Kulübü Canlı Yayın: Instagram / @ogrencidekanligi

Eğitim

Pandemi Sonrası Sürdürülebilir Kalkınma

Katılımcı Konuk: Umay Yılmaz - Çevre ve Sürdürülebilirlik Uzmanı Tarih: 12.06.2020 Cuma Saat: 20.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevrecilik Kulübü Canlı Yayın: Instagram / @ogrencidekanligi

Eğitim

Teknoloji ile Her Geçen Gün Daha İleriye

Katılımcı Konuk: Ömer Onur - Başakşehir Living Lab Genel Koordinatörü Tarih: 13 Haziran 2020 Cumartesi Saat: 14.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Teknoloji Kulübü Canlı Yayın: Instagram / @ogrencidekanligi

Eğitim

Sınav Öncesi Son Taktikler - 2

Aday Öğrenci Semineri Katılımcı Konuk: Fadime Ekici Bengü - Rehber Öğretmen Tarih: 14.05.2020 Saat: 17.00 Seminer Blackboard üzerinden yapılacaktır.

Eğitim

Öfke ve Öfke Kontrolü

Aday Öğrenci Semineri Katılımcı Konuk: Duygu Büşra Süren Tarih: 14.05.2020 Saat: 17.00 Seminer Blackboard üzerinden yapılacaktır.

Eğitim

Kripto Ekonomi ve Pandemi

Katılımcı Konuk: Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar - BlockhainIST Center Direktörü Tarih: 16 Haziran 2020 Salı Saat: 17.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - İktisat Kulübü Canlı Yayın: Instagram / @ogrencidekanligi

Eğitim

Yapay Zeka Teknolojisinin Ekonomi Üzerine Etkileri

Katılımcı Konuk: Burcu Sakız - THY Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri GMY - Proje Yöneticisi Tarih: 17 Haziran 2020 Çarşamba Saat: 18.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - İktisat Kulübü Canlı Yayın: Instagram / @ogrencidekanligi İlgili Görseller

Eğitim

"SAGE Research Methods" ve "SAGE Business Cases" Online Eğitimi

Tarih: 18 Haziran 2020 Perşembe Eğitim Dili: İngilizce Düzenleyen: Kütüphane ve Öğrenme Kaynakları Merkezi SAGE Yayınevi Online Kaynakları için 90 günlük erişim sağlanmaktadır. SAGE Research Methods Kayıt Linki için tıklayınız. SAGE Business Cases Kayıt Linki için tıklayınız.

Eğitim

Yapay Zeka ve Teknoloji

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Atınç Yılmaz - Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) Bölüm Başkanı Tarih: 20.06.2020 Saat: 20.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - IEEE Beykent Öğrenci Kulübü Canlı Yayın: Youtube / IEEE Beykent Youtube Kanalı

Eğitim

1 Rehber Öğretmen & 1 Psikolog Sınav Günü Taktikleri "Soru - Cevap"

Aday Öğrenci Semineri Fadime Ekici Bengü - Rehber Öğretmen Duygu Büşra Süren - Psikolog Nefes Egzersizleri Dikkat Egzersizleri Sınav Anı Yapılması Gerekenler Tarih: 20.06.2020 Saat: 20.30 Okul Adı: Gaziantep Birey Koleji Seminer Blackboard üzerinden yapılacaktır.

Eğitim

Biyomedikal Mühendisliği Günleri - I

Katılımcı Konuk: Dr. Öğr. Üyesi Sinem Burcu Erdoğan Tarih: 22 Haziran 2020 Pazartesi Saat: 15.00 - 17.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Biyomedikal Mühendisliği Kulübü Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir. Meeting ID: 452 868 0539 Password: 147852

Eğitim

Flo ile Sanal Mülakat Organizasyonu

Tarih: 23.06.2020 Son Başvuru Tarihi: 18.06.2020 Başvurular: kariyerbirimi@beykent.edu.tr Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı

Eğitim

DGS Öncesi Taktikler

Tarih: 23 Haziran 2020 Salı Saat: 14.00 Seminer Blackboard üzerinden yapılacaktır.

Eğitim

Biyomedikal Mühendisliği Günleri - II

Katılımcı Konuk: Doç. Dr. Bora Taş - Elekta Medikal Sistemler Türkiye - Hindistan - Ortadoğu - Afrika Bölgesi Linac ve MR-Linac Direktörü Tarih: 23 Haziran 2020 Salı Saat: 15.00 - 17.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Biyomedikal Mühendisliği Kulübü Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir. Meeting ID: 616 800 5013 Password: 147258

Eğitim

Biyomedikal Mühendisliği Günleri III

Katılımcı Konuk: Şaban Çalış - Elmed Medical Systems Ürün ve Bölge Yönetmeni Tarih: 24 Haziran 2020 Çarşamba Saat: 15.00 - 16.30 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Biyomedikal Mühendisliği Öğrenci Kulübü Etkinlik Zoom üzerinden yapılacaktır. Meeting ID: 594 012 1115 Password: 159874

Eğitim

ProQuest Dissertations and Thesis Yazar Çalıştayı

Konu: ProQuest Dissertations and Thesis Yazar Çalıştayı Tez ve Dergi Makaleleri Yazma İpuçları Eğitimci Firma: ProQuest Eğitimci: Hazal Yılmaz, Eğitim ve Danışmanlık Ortağı Eğitim Tarihi: 30 Haziran 2020 saat 14:30-15:30 Kayıt Linki : http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?ms=NjcxOTQ1MjUS1&kn=14&r=MjM0ODkyOTM4Nzk2S0&b=0&j=MTkwMzgzNDAyMAS2&mt=1&rt=0 Eğitim İçeriği: *Tezlerden makale yayınlama *Makalenizi yayınlamak için temel standartlar *Hakem değerlendirme süreci

Eğitim

Biyomedikal Mühendisliği Günleri V

Katılımcı Konuk: Yelda Ulu Colin - Turkey, Iran, Azerbaijan, Georgia, Lebanon, N. Cyprus General Manager Tarih: 26 Haziran 2020 Cuma Saat: 15.00 - 17.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Biyomedikal Mühendisliği Kulübü Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir. Meeting ID: 821 386 2727 Password: 147369

Eğitim

EndNote Referans Yönetim Sistemi Eğitimi

Konu: EndNote Referans Yönetim Sistemi Eğitimi Eğitimci: Hakan Uyar Eğitimci Firma: Researchsoftware Toplantı Tarihi: 30.06.2020 Saat: 11.00-13.00 Kayıt Linki: https://researchsoftware.com/tr/seminar Toplantı linki: https://go.blizz.com/join/m96265399 Toplantı No: m962-653-99 Şifre: beykent2020 Eğitim İçeriği Tez/makale yazma, atıf yapma, referans listeleri oluşturma, farklı dergi/tez formatlarına göre düzenleme ve hangi dergilerde yayınlayabileceğinize dair önerilerde bulunma gibi birçok özelliğiyle bilimsel araştırma, makale yazım ve yayım sürecinizde sizlere yardımcı olabilecek EndNote yazılımının etkin kullanımına yönelik Online Eğitim düzenlenecektir. EndNote ile kişisel bibliyografik kütüphane oluşturma Online veritabanlarında (Web of Science, PubMed, Library of Congress...) makale arama Manuel veri girişi ve referans kaydı oluşturma Referans kaydı import seçenekleri (PDF import, Direct export ve import filtreleri...) Kişisel bibliyografik kütüphane düzenleme Referans grubu oluşturma (Kişisel, Akıllı yada Gruplardan grup oluşturma) Seçme, sıralama, arama, taşıma, güncelleme... Referans, Grup yada Kütüphane paylaşımı EndNote kütüphanelerinin farklı platformlarda kullanımı ve senkronizasyon EndNote ile makale\tez yazımı Atıf yapma, referans listesi oluşturma ve farklı dergi formatları için düzenleme... Hazır dergi şablonlarını kullanarak tez ve makale yazımı EndNote Manuscript matcher özelliği ile makale yayınlamak için en uygun dergi seçimi EndNote, Web of Science desteği Web of Science ve Citation Report aracılığıyla referanların etki değeri ve ilişkilerini belirleme Benzer makale ve kaynaklara erişim Makalelerin kaynaklarına erişim ve EndNote kütüphanesine aktarım... Faydalı Linkler: EndNote – Detaylı Bilgi : https://researchsoftware.com/tr/software/bibliography/endnote EndNote ile neler yapabilirim? : https://researchsoftware.com/tr/endnote-x9-hizli-baslangic-kilavuzu EndNote – Eğitim Doküman ve Videoları : https://researchsoftware.com/tr/software/bibliography/endnote/videolar

Eğitim

Biyomedikal Mühendisliği Günleri - VII

Katılımcı Konuk: Dr. Öğr. Üyesi Atınç Yılmaz - Bilgisayar Mühendisliği (TR) Bölüm Başkanı Tarih: 28 Haziran 2020 Pazar Saat: 15.00 - 16.15 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Biyomedikal Mühendisliği Kulübü Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir. Meeting ID: 420 741 1623 Password: 157896

Eğitim

Biyomedikal Mühendisliği Günleri VI

Katılımcı Konuk: Filiz Özbek - Memorial Sağlık Grubu Radyoloji ve PACS Sistemleri Müdürü - Tıbbi Görüntüleme Derneği Başkan Yardımcısı Tarih: 27 Haziran 2020 Cumartesi Saat: 14.00 - 16.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Biyomedikal Mühendisliği Kulübü Meeting ID: 951 797 7706 Password: 178592

Eğitim

#BU E-Sailing Series - Student Cup

Tarih: 15.05.2020 Saat: 16.00 Düzenleyen: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bilgi ve Kayıt: serdarcamkir@beykent.edu.tr Katılımcı kontenjan ile sınırlıdır. Derece alan kullanım sertifikası gönderilecektir.

Eğitim

Kariyer Planlama - Aday Öğrenci Semineri 2

Katılımcı Konuk: Duygu Büşra Süren - Psikolog Tarih: 16.05.2020 Saat: 15.00 Seminer Blackboard üzerinden yapılacaktır.

Eğitim

Sınav Öncesi Son Taktikler - 3

Katılımcı Konuk: Fadime Ekici Bengü - Rehber Öğretmen Tarih: 16.05.2020 Saat: 16.00 Seminer Blackboard üzerinden yapılacaktır.

Eğitim

Mekanda Eskiz ve Perspektif Çizimi

Tarih: 21.05.2020 Saat: 14.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - İç Mimarlık Kulübü Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim

Sınav Öncesi Son Taktikler - Aday Öğrenci Semineri

Katılımcı Konuk: Fadime Ekici Bengü - Rehber Öğretmen Tarih: 22.05.2020 Saat: 16.00 Seminer Blackboard üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim

Mühendis Bilinçlendirme Konferansı

Konuşmacı: Başar Turan - eMODA Arge Mühendisi Tarih: 3 Nisan Cuma Saat: 14.30 - 16.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı IEEE Öğrenci Kulübü Canlı Yayın: Youtube Öğrenci Dekanlığı

Eğitim

Online Gelişim Eğitimi - Stres Yönetimi Eğitimi

ONLINE GELİŞİM EĞİTİMLERİ 1. EĞİTİM: STRES YÖNETİMİ Stres, değişen koşullara karşı gösterilen doğal bir tepkidir. İnsan bünyesi, ister olumlu ister olumsuz olsun mutlaka dış isteklere karşı biyokimyasal bir tepki gösterir. Strese sebep olan nedenler fiziksel veya sosyal ve psikolojik olabilir. Fiziksel nedenler arasında; aydınlık olmayan ortamlarda çalışmak, kalabalık bulunmak, hava sıcaklığının çok yüksek veya düşük olması, yoğun trafik gibi sebepler sayılabilir. Katılımcı Profili Üniversite öğrencileri, mezunlar ve idari personeller. Eğitim Tarihi 28.05.2020 – 14:00/16:00 Katılım Bedeli Ücretsizdir. Eğitim İçeriği Daha Olumlu Bakış Açısı Geliştireceksiniz Bedensel ve Zihinsel Gevşeme Egzersizlerini Öğrenebileceksiniz Kendinizi Sınırlayan İnanç Sistemlerinin Neler Olduğunu Görebileceksiniz Hedef Koymada Sahip Olduğunuz Değerlerinizle İlişkisinin Ne Düzeyde Olduğunu Göreceksiniz Stresin Bedensel Etkilerini Kontrol Altına Almayı Öğrenebileceksiniz Meditasyonun Bilimsel Altyapısını Görecek, Nasıl Uygulanabileceğini Pratik Yollarını Öğrenebileceksiniz Belge Devamlılık şartını sağlayan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir. Eğitmen Seda KARABULUT • 2004 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi programında yüksek lisansını tamamlamıştır. • 2002 yılında ilk iş hayatına Dışbank A.Ş.’de uzman yardımcısı olarak başlamıştır. 2004 yılında Turkcell Global Bilgi A.Ş. de müşteri temsilcisi olarak çalışmaya başlamış ve kariyerine takım lideri olarak devam etmiştir. Yaklaşık 3000’e yakın müşteri temsilcisini yöneterek ekip yönetimine hizmet vermiştir. Müşteri ile yapılan sözleşmeler ve belirlenen genel standartlar çerçevesinde, şirket ve bölüm hedeflerini gerçekleştirecek şekilde günlük olarak operasyonun devamlılığını sağlamak, üretimi ve verimliliği attıracak aksiyonları öngörmek, uygulamak. operasyon dengelerini etkileyecek aksiyonları yönetmek, aylık finansal sonuçları izlemek, yorumlamak ve yönetime raporlamak, Account (IK), Süreç ve Proje ekipleri gibi support kadrolar ile etkin iletişim içinde çalışmak gibi bir çok alanda deneyim sahibi olmuştur. •2014 yılında Beykent Üniversitesi çağrı merkezi ekibini kurarak mevcut ve potansiyel öğrencilerin çağrılarını karşılamak ve kurum içi personel ihtiyaçlarının sağlanması için kariyer hedefi sunmak üzere hizmet sektöründe çalışmaktadır. Eğitimin Yeri: Beykent Uzaktan Eğitim Sistemi

Eğitim

Online Gelişim Eğitimleri

1. Eğitim - Stres Yönetimi Eğitimi Tarih: 28.05.2020 Saat: 14.00 - 16.00 Son Başvuru Tarihi: 25.05.2020 - 16.00 2. Eğitim - Sosyal Medya Kullanımı Eğitimi Tarih: 29.05.2020 Saat: 14.00 - 16.00 Son Başvuru Tarihi: 26.05.2020 - 16.00 3. Eğitim - Liderlik ve Motivasyon Eğitimi Tarih: 01.06.2020 Saat: 14.00 - 16.00 Son Başvuru Tarihi: 27.05.2020 - 16.00 4. Eğitim - Zaman Yönetimi İş Yükünü Planlama Becerisi Tarih: 02.06.2020 Saat: 14.00 - 16.00 Son Başvuru Tarihi: 28.05.2020 - 16.00 5. Eğitim - Etkili İletişim Eğitimi Tarih: 03.06.2020 Saat: 14.00 - 16.00 Son Başvuru Tarihi: 29.05.2020 - 16.00 6. Eğitim - Beden Dili Eğitimi Tarih: 04.06.2020 Saat: 14.00 - 16.00 Son Başvuru Tarihi: 01.06.2020 - 16.00 7. Eğitim - Müşteri İlişkileri ve İletişim Becerisi Eğitimi Tarih: 05.06.2020 Saat: 14.00 - 16.00 Son Başvuru Tarihi: 02.06.2020 - 16.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Beykent Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Eğitim

Graduated Career Talks Vol. 01

Katılımcı: Eda Çıplak - Operasyon Mükemmellik Uzman Yardımcısı (Kibar Holding) Tarih: 03.04.2020 Saat: 18.30 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı Endüstri Mühendisliği Kulübü Canlı Yayın: Zoom

Eğitim

Toplum Önünde Konuşma - Soru / Cevap

Katılımcı Konuk: Erdoğan Arıkan / TRT Spor Spikeri ve Diksiyon Eğitimi Tarih: 27.05.2020 Saat: 14.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - İnsan Kaynakları ve Kariyer Kulübü Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim

Online Gelişim Eğitimleri - Liderlik ve Motivasyon Eğitimi

Son Başvuru Tarihi: 27.05.2020 - 16.00 Tarih: 01.06.2020 Saat: 16.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Beykent Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Etkinlik Yeri: Beykent Uzaktan Eğitim Sistemi Katılım belgesi verilecektir. Katılım formu için tıklayınız.

Eğitim

Mülakat Deneyiminiz Korkulu Rüya Olmasın

Katılımcı: Özlem Karaçal - Co Founder BrainArt Tarih: 08.04.2020 Saat: 16.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı Biyomedikal Mühendisliği Kulübü Canlı Yayın: Zoom

Eğitim

Hava Yollarında İş Analizi

Hava Yollarında İş Analizi Katılımcı: Hakan Güvez - Pegasus Hava Yolları İş Analisti Tarih: 08.04.2020 Saat: 18.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı Endüstri Mühendisliği Kulübü Canlı Yayın: Zoom

Eğitim

Kaygı ve Kriz Yönetimi

Katılımcı: Uzm. Psk. Fatih Dane Tarih: 08.04.2020 Saat: 19.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı Psikoloji Kulübü Canlı Yayın: Instagram / @ogrencidekanligi

Eğitim

Dijital İnsan Kaynakları

Dijital İnsan Kaynakları Katılımcı: Uğur Gürbüz - Dijital HR Assistant Manager Tarih: 09.04.2020 Saat: 18.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı Endüstri Mühendisliği Kulübü Canlı Yayın: Zoom

Eğitim

Yayın Sürecinizi Yönetmek

Eğitici Firma: Charlesworth Author Services Eazy Solution Web Semineri Modül 1, 1 Haziran Pazartesi - 14.00: Mükemmel bir kapak sayfası yazmak Modül 2, 2 Haziran Salı - 14.00: Başvuru için ipuçları ve tavsiyeler Modül 3, 3 Haziran Çarşamba - 14.00: Hakem seçimi için ipuçları ve tavsiyeler Modül 4, 4 Haziran Perşembe - 14.00: Editörünüz ile görüşme: Büyük bir fırsat Modül 5, 5 Haziran Cuma - 14.00: Reddedilen makaleler Modül 6, 8 Haziran Pazartesi - 14.00: Değerlendirmeleri cevaplama Modül 7, 9 Haziran Salı - 14.00: Yeniden başvuru için ipuçları ve tavsiyeler Modül 8, 10 Haziran Çarşamba - 14.00: Değerlendirmeleri cevaplama Her bir seminere ayrı ayrı kayıt olabilirsiniz. E-kütüphane ve kütüphane web sayfası "Online Eğitim Takvimi" alanında kayıt link yer almaktadır. E-kütüphane - Kütüphane Seminerler tamamen ücretsiz olup, eğitim dili İngilizce'dir. Her seminer sonunda katılım sertifikası gönderilecektir.

Eğitim

Yerelde Mimarlık Yapmak

Yerelde Mimarlık Yapmak Katılımcı Konuk: Ahmet Duran - ADU Mimarlık Tarih: 09.04.2020 Saat: 18.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Mimarlık Kulübü Canlı Yayın: Zoom

Eğitim

Origami Workshop

Origami Workshop Eğitmen: Andrea Sonad Karavelli Kartal Tarih: 10.04.2020 Saat: 14.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Mimarlık Kulübü Canlı Yayın: Zoom

Eğitim

Atölyemiz Online: İş Planı Yazma Fikrinden İşe Yol Haritası

Atölyemiz Online: İş Planı Yazma Fikrinden İşe Yol Haritası Konuşmacı: Hasan Yıldız - Girişimci & Mentor Tarih: 10.04.2020 Saat: 14.30 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - IEEE Kulübü Etkinlik, Blackboard ve YouTube üzerinden canlı yayınlanacaktır.

Eğitim

Kariyer Yolculuğu - Departman Hakkında Bilgi

Kariyer Yolculuğu - Departman Hakkında Bilgi Katılımcı: Didem Arıkan - Yeni Hizmetler ve Müşteri Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Tarih: 10.04.2020 Saat: 18.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı Endüstri Mühendisliği Kulübü Canlı Yayın: Zoom

Eğitim

Tasarım Süreçleri

Tasarım Süreçleri Konuşmacı: Burak Pelenk - Buda Mimarlık Tarih: 11.04.2020 Saat: 18.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Mimarlık Kulübü Canlı Yayın: Zoom

Eğitim

SEO Eğitimi

SEO Eğitimi Konuşmacı: Hasan Yaşar - İmza İnternet Teknolojileri Tarih: 12.04.2020 Saat: 13.30 - 15.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - IEEE Beykent Öğrenci Kulübü Etkinlik IEEE Beykent Youtube Kanalından Canlı Yayınlanacaktır

Eğitim

Web Programlama

Web Programlama Konuşmacı: Adem Tepe - Web Programlama Eğitmeni Tarih: 12.04.2020 Saat: 16.00 - 17.30 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - IEEE Beykent Öğrenci Kulübü Etkinlik IEEE Beykent Youtube Kanalından Canlı Yayınlanacaktır

Eğitim

Diyaliz Merkezinde Koronavirüse Karşı Alınan Önlemler Nelerdir?

Diyaliz Merkezinde Koronavirüse Karşı Alınan Önlemler Nelerdir? Konuşmacı: Leyla Kaya - Diyaliz Teknikeri Tarih: 13.04.2020 Saat: 17.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Diyaliz Teknikerleri Kulübü Canlı Yayın: Instagram / @ogrencidekanligi

Eğitim

Kitlesel Histeri

Kitlesel Histeri Konuşmacı: Uzman Psikolog Serdar Vatansever Tarih: 13.04.2020 Saat: 19.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Psikoloji Kulübü Canlı Yayın: Instagram / @ogrencidekanligi

Eğitim

Kurumsal İletişimde Kariyer Yönetimi

Kurumsal İletişimde Kariyer Yönetimi Konuşmacı: Bilge Ceylan - Türkiye Finans Katılım Bankası Kurumsal İletişim Grup Müdürü Tarih: 14.04.2020 Saat: 16.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - İletişim Kulübü Canlı Yayın: Instagram / @ogrencidekanligi

Eğitim

Elektrikli Taşıtlarda Şarj Yapısı

Elektrikli Taşıtlarda Şarj Yapısı Konuşmacı: Metin Uçar - ABB Segment Sorumlusu Tarih: 14.04.2020 Saat: 18.00 - 19.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Elektrikli Taşıtlar Kulübü Canlı Yayın: Instagram @beykent.etk

Eğitim

Atölyemiz Online: Koçluk Eğitimi

Atölyemiz Online: Koçluk Eğitimi Konuşmacı: Prof. Dr. Betül Saf - BestPro Academy - Profesyonel Koç Tarih: 15.04.2020 Saat: 14.00 - 15.30 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - IEEE Beykent Öğrenci Kulübü Etkinlik IEEE Beykent YouTube kanalından canlı yayınlanacaktır

Eğitim

Uzman Psikologlardan Online Seminerler

Uzman Psikologlardan Online Seminerler Öğrenci Dekanlığı tarafından uzman psikologların katılımıyla, üniversitemizden kamuya açık şekilde online seminerler düzenlendi. Katılımcı konuk: Sarah Merve Ahmad - Salgın Psikolojisi Tarih: 16.04.2020 Saat: 18:00 Yer: öğrenci dekanlığı instagram canlı

Eğitim

Uzman Psikologlardan Online Seminerler

Uzman Psikologlardan Online Seminerler Öğrenci Dekanlığı tarafından uzman psikologların katılımıyla, üniversitemizden kamuya açık şekilde online seminerler düzenlendi. Katılımcı konuk: Uzm Psk Fatma Gül Turan- Geriatrik Psikoloji ve Sağlık Psikolojisi Tarih: 18.04.2020 Saat: 19:00 Yer: Zoom

Eğitim

Photoshop ile 3 Boyutlu Mekan Yaratma

Photoshop ile 3 Boyutlu Mekan Yaratma Katılımcı: Bilge Malik Tarih: 18.04.2020 Saat: 14:00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - İç Mimarlık Kulübü Canlı Yayın: Instagram / @ogrencidekanligi

Eğitim

Online E-Ticaret Eğitimi

Online E-Ticaret Eğitimi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Ideasoft iş birliği ile 3. Online E-Ticaret Eğitimi sertifika programı gerçekleştirildi. Ülke ekonomisi içerisinde giderek ağırlığını arttıran e-ticaret sektörü, kendi ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte personelin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen 30 saatlik online eğitim programı, eğitim sonunda gerçekleştirilen sınavla tamamlandı.

Eğitim

Yapay Zeka, Eğitim ve Kariyer

Yapay Zeka, Eğitim ve Kariyer Konuşmacı: Zafer Demirkol - Yazar, Programcı, Eğitimci, Araştırmacı Tarih: 21.04.2020 Saat: 15.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Biyomedikal Mühendisliği Kulübü Canlı Yayın: Zoom Cloud Meetings uygulaması üzerinden olacaktır.

Eğitim

Simultaneyle 1 Gün

Simultaneyle 1 Gün Katılımcı Konuk: Cem Ülgen Tarih: 22.04.2020 Saat: 13.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Çeviri Kulübü Canlı Yayın: Instagram / @ogrencidekanligi

Eğitim

ERP Sistemleri

ERP Sistemleri Konuşmacı: Ahmet Savaş Göktürk - Business Solution Executive Tarih: 22.04.2020 Saat: 18.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Endüstri Mühendisliği Kulübü Etkinlik Zoom üzerinden yapılacaktır.

Eğitim

Hava Yollarında İnsan Kaynakları

Hava Yollarında İnsan Kaynakları Konuşmacı: Abdullah Said Zeybek - THY İletişim Uzmanı Tarih: 22.04.2020 Saat: 18.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Endüstri Mühendisliği Kulübü Canlı Yayın: Instagram / @ogrencidekanligi

Eğitim

BDC Araçlarının Kullanımı ve Altyazı Çevirmenliği

BDC Araçlarının Kullanımı ve Altyazı Çevirmenliği Konuşmacılar: Tolga Seçilmiş - Begüm Seçilmiş Tarih: 23.04.2020 Saat: 13.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Çeviri Kulübü Canlı Yayın: Instagram / @ogrencidekanligi

Eğitim

Synthetic Tectonics

Synthetic Tectonics Konuşmacı: Ali Onat Türker - Co-Founder of SHEAR Tarih: 23.04.2020 Saat: 18:00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Mimarlık Kulübü Canlı yayın Zoom üzerinden yapılacaktır.

Eğitim

Türkçe İşaret Dili Eğitimi - 1

Türkçe İşaret Dili Eğitimi - 1 Eğitmen: Ece Aydın Tarih: 24.04.2020 Saat: 15.30 Düzenleyen: Engelli Öğrenci Birimi Eğitim Teams programı üzerinden gerçekleşecektir.

Eğitim

E-Ticaret

E-Ticaret Konuşmacı: Ferhat İşyapan - Business Intelligence Managaer Tarih: 27.04.2020 Saat: 17.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Endüstri Mühendisliği Kulübü Canlı Yayın: Instagram / @ogrencidekanligi

Eğitim

Online Eğitim - Sosyal Medya İletişimi & Yönetimi Eğitimi

Online Eğitim - Sosyal Medya İletişimi & Yönetimi Eğitimi Konuşmacı: Ferhat Mürsel Sağlam - Genel Yayın Yönetmeni Tarih: 27-29 Nisan 2020 Saat: 17.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Görsel İletişim Kulübü Canlı yayın Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim

Yerel Ofis Özelinde Her Ölçekte İşe Adapte Olmak

Yerel Ofis Özelinde Her Ölçekte İşe Adapte Olmak Konuşmacı: Mert Uslu - Mert Uslu Mimarlık Tarih: 29.04.2020 Saat: 18.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Mimarlık Kulübü Etkinlik Zoom üzerinden yapılacaktır.

Eğitim

Sigorta Sektöründe Yeni Trendler ve Kariyer Etkileri

Sigorta Sektöründe Yeni Trendler ve Kariyer Etkileri Konuşmacı: Mesut Ateş - Allianz Sigorta Oto Sigortaları Yöneticisi Tarih: 29.04.2020 Saat: 17.15 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Bankacılık ve Sigortacılık Kulübü Canlı Yayın: Instagram / @ogrencidekanligi

Eğitim

Smart Cities

Smart Cities Konuk - Guest: Jean-Marc LaFlamme - Founder of Smart Village Tarih: 30.04.2020 Saat: 21.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - IEEE Beykent Kulübü Canlı Yayın: IEEE Beykent Youtube Kanalı

Eğitim

Linkedin'in Etkili Kullanımı Eğitimi

Eğitmen: Sancar Tok - İşe Alım Proje Müdürü Tarih: 04.08.2020 Saat: 15.00 - 17.00 Düzenleyen: Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Etkinlik Zoom üzerinden yapılacaktır. **Katılım Belgesi verilecektir. Meeting ID: 661 280 2198 Password: 14569381

Eğitim

Web of Science Veritabanı Eylül Web Seminerleri

Eğitimci: Derya Soğuksu, Eğitim Uzmanı Firma: Web of Science Grup Etkinliğin gerçekleşeceği yer: Webex Web of Science Core Collection Keşif Burada Başlıyor: Akademisyenlere Yönelik Web of Science Researcher ID & Publons Araştırma Kalitesi ve Performans: InCites & Journal Citation Reports Web of Science Core Collection Keşif Burada Başlıyor: Lisansüstü Öğrencilerine Yönelik Web of Science Researcher ID & Publons Araştırma Kalitesi ve Performans: InCites & Journal Citation Reports Web of Science Core Collection Keşif Burada Başlıyor: Akademisyenlere Yönelik

Eğitim

119. Avrupa Birliği Sertifika Programı

119. Avrupa Birliği Sertifika Programı, Beykent Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, KONRAD Adenauer Stiftung ve TANDEM'in iş birliğiyle 14 - 18 Eylül 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitim

Springer Nature’da Akademik Kitap Yayınlamak: Yeni eKitap Trendlerine Bakış

Eğitimci: Satvinder Kaur, Editor- Beşeri ve Sosyal Bilimler Firma: Springer Nature Etkinlik Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi / Saat: 14.00 Etkinliğin Gerçekleşeceği Yer: GoToWebinar Eğitim Dili: İngilizce

Eğitim

Biyomedikal Mühendisliği Günleri XXIV

Konuşmacı: Dr. Onur Koçak Tarih: 23 Eylül 2020 Saat: 14.00 - 16.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Biyomedikal Mühendisliği Kulübü Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir

Eğitim

Biyomedikal Mühendisliği Günleri XXV

Katılımcı Konuk: Prof. Mehmet Emin Yüksel Tarih: 28 Eylül 2020 Pazartesi Saat: 16.00 - 18.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Biyomedikal Mühendisliği Kulübü Etkinlik, Zoom üzerinden yapılacaktır.

Eğitim

Online Eğitim Sisteminde Verimliliği Artırma

Katılımcı Konuşmacı: Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kahraman Tarih: 30 Eylül 2020 Çarşamba Saat: 19.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı Psikoloji Kulübü Canlı Yayın: @ogrencidekanligi / Instagram

Eğitim

Evde Kal Hareketsiz Kalma

65 yaş üstü için fizik tedavi uzmanı Dr. Serap Kapçı Yıldız'ın rehberliğinde fizik tedavi egzersizleri

Eğitim

Geriatrik Psikolojisi ve Sağlık Psikolojisi

Katılımcı Konuk: Fatma Gültan Turan - Uzman Klinik Psikolog Tarih: 06.10.2020 Saat: 19.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Psikoloji Kulübü

Eğitim

Marka Yönetimi - Tasarım Odaklı Düşünme ile Değer Yaratmak

Konuşmacı: Mete Yurtsever / Innolabz - Kurucu Tarih: 08.10.2020 Saat: 14.00 - 16.00 Düzenleyen: Sürekli Eğitim Merkezi

Eğitim

Yapay Zeka ve Dijital Teknolojiler Sağlığımızı ve Sosyal Hayatımızı Nasıl Etkiliyor?

Katılımcı Konuk: Prof. Dr. Ayşegül Kaptanoğlu - Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Yüksekokul Müdürü Tarih: 08.10.2020 Saat: 19.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Sağlık Yönetimi Kulübü Etkinlik Öğrenci Dekanlığı'nın Instagram hesabı üzerinden yapılacaktır.

Eğitim

Elektrikli Taşıtlar Sektöründe Kariyer Serüveni

Konuşmacı: Murat Belen - Müşteri İlişkileri Sorumlusu ve Eğitmen Tarih: 10.10.2020 Saat: 20.00 - 21.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Elektrikli Taşıtlar Kulübü Etkinlik Instagram üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim

Diksiyon Eğitimi

Diksiyon Eğitimi Eğitmen: Devran Şanlı Tarih: 12.10.2020 - 27.11.2020 16.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Tiyatro Kulübü Etkinliğin Yapılacağı Yer: Etkinlik Google Meet Üzerinden Yapılacaktır.

Eğitim

The Platform Film Gösterimi

The Platform Film Gösterimi Tarih: 13.10.2020 Saat: 21.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Sinema Kulübü Etkinliğin Yapılacağı Yer: Netflixparty uzantısı üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim

Psycho Film Gösterimi

Yönetmen Alfred Hitchcock Tarih: 20.10.2020 Saat: 21.00 Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Sinema Kulübü Etkinliğin Yapılacağı Yer: Netflixparty uzantısı üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim

Çeviri Kulübü

Çağdaş Acar'la Kitap Çevirmenliği ve Çevirmenin Sektördeki Yeri

Eğitim

Online Eğitim Sisteminde Verimliliği Arttırma

Okulumuz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kahraman ile Çevrim içi eğitim sürecini öğrenci penceresinden düzenlemek. Uyku, beslenme düzeni, çalışma ortamının derlenmesi, tekrar teknikleri adına faydalı bir eğitim geçirdik. Hocamıza teşekkürler.

Eğitim

Çeviri Kulübü

İşaret Dili Çevirmenliği Üzerine Söyleşi

Eğitim

Çeviri Kulübü

Erdi Mamikoğlu ile tiyatro,sinema ve oyun çevirmenliği üzerine söyleşi

Eğitim

Diş Hekimliği Kulübü

Diş Hekimlerinin Düşmanı COVİD-19

Eğitim

Elektrikli Taşıtlar Sektöründe Kariyer Serüveni

Murat Belen ile söyleşi gerçekleştirildi.

Eğitim

Online Eğitim Sisteminde Verimliliği Arttırma

Okulumuz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kahraman ile Çevrim içi eğitim sürecini öğrenci penceresinden düzenlemek. Uyku, beslenme düzeni, çalışma ortamının derlenmesi, tekrar teknikleri adına faydalı bir eğitim geçirdik. Hocamıza teşekkürler.

Eğitim

Lumion Eğitimi

Mimarlık Kulübü

Lumion Eğitimi

Katılımcı: Ali Karaaslan / Mimar

Eğitim

Mimarlık Buluşmaları

Düzenleyen: Mimarlık Kulübü

Etkinlik Adı: MİK Buluşmaları

Katılımcı: Mimarlık Kulübü

Eğitim

Mimarlıkta Mesleki Pratikler

Mimarlık Kulübü

Mimarlıkta Mesleki Pratikler

Katılımcı: Cemre Şahin Kazıcı / Cemre Şahin Architects Kurucusu

Eğitim

Reyard ve Bütünsellik

Mimarlık Kulübü

Reyard ve Bütünsellik

Katılımcı: Aslı Aldemir Celen - Beykent Üniversitesi 2015 Mimarlık Mezunu

Eğitim

Tasarım Sohbetleri 38

Mimarlık Kulübü

Tasarım Sohbetleri 38

Katılımcı: Cihan Sevindik / Officepan Kurucusu

Eğitim

Tasarım Sohbetleri 41 - Kavramlar ve Mimarlık

Mimarlık Kulübü

Tasarım Sohbetleri 41 - Kavramlar ve Mimarlık

Katılımcı: Engin Küçük / Engin Küçük Mimarlık Kurucusu

Eğitim

Çocuk Hakları

Çocuk Gelişimi ve Gençlik Hizmetleri Kulübü

Çocuk Hakları

Katılımcı: Dr.Öğr. Üyesi Celal Gülşen / MYO Çocuk Gelişimi Program Başkanı

Eğitim

Hayatın İçindeki Görme Engelliler

Sosyal Hizmetler Kulübü

Hayatın İçindeki Görme Engelliler

Katılımcı: Hasan Günday - Altınokta Körler Derneği İstanbul Eğitim ve Kültür Genel Sekreteri

Eğitim

Omurilik Felci

Sosyal Hizmetler Kulübü

Omurilik Felci

Katılımcı: Semra Çetinkaya - Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkan Yardımcısı

Yasemin Ceyda Kınnap - Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Sosyal Hizmetler Uzmanı

Merve Melisa Keskin - Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Sosyal Hizmetler Uzmanı

Eğitim

Öğrenci Kulüpleri Tanıtımı

Öğrenci Kulüpleri Tanıtımı

Eğitim

Diksiyon Eğitimi

Devran Şanlı tarafından verildi.

Eğitim

Kariyer Hayatı Boyunca Yaşanılanlar

İlayda Çaylı ile gerçekleştirildi.

Eğitim

Yapımcı Söyleşisi

Timur Savcı ile gerçekleşti.

Eğitim

Dünya Elektrikli Araçlara Ne kadar Hazır?

Berkan Bayram ile gerçekleştirildi.

Eğitim

Öğrencilikten İş Hayatına

Selda Çelik (Tadım Marketing Director) ile gerçekleştirildi.

Eğitim

İş Arama Teknikleri Cv Hazırlama Teknikleri

İş Arama Teknikleri Cv Hazırlama Teknikleri 
Eğitmen: Aslı Ertem (Kariyer & İK Danışmanı)
Tarih: 19.10.2020     
Saat: 16.00
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Kişisel Gelişim ve Kariyer Birimi - Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Etkinlik Zoom üzerinden yapılacaktır.

Eğitim

İş Arama Teknikleri - Mülakat Teknikleri

İş Arama Teknikleri- Mülakat Teknikleri
Eğitmen:
 Ayşe Önder Perçin (Kariyer & İK Danışmanı)
Tarih: 20.10.2020
Saat: 16.00
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Kişisel Gelişim ve Kariyer Birimi - Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Etkinlik Zoom üzerinden yapılacaktır.

Eğitim

İş Arama Teknikleri - Kök Kariyer Modeli ile Kariyer

İş Arama Teknikleri - Kök Kariyer Modeli ile Kariyer Check Up, Güçlü Yön, Alan Belirleme Dar Alan Oluşturma
Eğitmen: Kamil Kasacı (Kariyer Danışmanı, KÖK Kariyer Kurucusu)
Tarih: 26.10.2020
Saat: 16.00
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Kişisel Gelişim ve Kariyer Birimi - Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eğitim Zoom üzerinden yapılacaktır.

Eğitim

Kamuda Kariyer

Etkinlik: Müfettişlik Mesleği ve Belediyede Kariyer
Katılımcı: Selin Yücel - Müfettiş, Çankaya Belediyesi
Tarih: 26.10.2020
Saat: 16.00 - 17.00

Etkinlik: İdari Yargı Hakimliği Mesleğinde Kariyer
Katılımcı: Şenol Sancak - Tetkik İdari Hakim, Yargıtay
Tarih: 02.11.2020
Saat: 16.00 - 17.00

Etkinlik: Kaymakamlık Mesleğinde Kariyer
Katılımcı: Asım Solak - Mülki İdare Amiri, Kaymakam - İçişleri Bakanlığı (Başkale Kaymakamı)
Tarih: 09.11.2020
Saat: 16.00 - 17.00

Etkinlik: Akademisyenlik ve Üniversitede Kariyer
Katılımcı: Prof. Dr. Levent Ürer - Öğretim Üyesi
Tarih: 14.12.2020
Saat: 16.00 - 17.00

Etkinlik: Uzmanlık ve TBMM'de Kariyer
Katılımcı: Soner Çakar - Yasama Uzmanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Tarih: 21.12.2020
Saat: 16.00 - 17.00

Düzenleyen: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Öğrenci Dekanlığı, Kişisel Gelişim ve Kariyer Birimi, Mezunlar Derneği

*Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.
*Etkinlik sonunda 80 derslere katılım koşulunu sağlayan öğrencilere katılım belgesi verilecektir. 
*Kayıt formunda belirttiğiniz mail adresi üzerinden giriş bilgileriniz iletilecektir. 

Eğitim

İş Arama Teknikleri

Tarih: 26.10.2020
Saat: 16.00
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Kişisel Gelişim ve Kariyer Birimi, Sürekli Eğitim ve Uygulama Araştırma Merkezi

*Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.
*Etkinlik sonunda katılım belgesi verilecektir. 
*Kayıt forumunda belirttiğiniz mail adresi üzerinden giriş bilgileriniz iletilecektir. 

Eğitim

İş Arama Teknikleri - İş Arama Becerileri

İş Arama Teknikleri - İş Arama Becerileri 
Eğitmen:
 Gürol Bingöl (İş ve Meslek Danışmanı)
Tarih: 27.10.2020
Saat: 16.00
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Kişisel Gelişim ve Kariyer Birimi - Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Etkinlik Zoom üzerinden yapılacaktır.

Eğitim

Hızlı ve Doğru Karar Alma Teknikleri

Katılımcı Konuk: Süleyman Akay - Potansiyelim Online Eğitim Pazaryeri Kurucusu
Tarih: 27.10.2020
Saat: 20.00 - 22.00
Düzenleyen: Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Etkinlik Zoom üzerinden yapılacaktır.

Eğitim

Teknoloji Günleri Endüstri 4.0 Yazılım Dünyasında Girişimcilik

Teknoloji Günleri Endüstri 4.0 Yazılım Dünyasında Girişimcilik
Tarih: 
02.11.2020
Saat: 14.00 - 15.15
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Kişisel Gelişim ve Kariyer Birimi - Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Etkinliğin Yapılacağı Yer: Eğitim Zoom üzerinde gerçekleştirilecektir.

Eğitim

İdari Yargı Hakimliği Mesleğinde Kariyer

Katılımcı Konuk: Şenol Sancak / Danıştay - Tetkik Hakimi
Tarih: 02.11.2020
Saat: 16.00 - 17.00
Düzenleyen: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Öğrenci Dekanlığı, Kişisel Gelişim ve Kariyer Birimi, Mezunlar Derneği

*Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.
*Etkinlik sonunda 80 derslere katılım koşulunu sağlayan öğrencilere katılım belgesi verilecektir. 
*Kayıt formunda belirttiğiniz mail adresi üzerinden giriş bilgileriniz iletilecektir. 

Eğitim

Teknoloji Günleri Endüstri 4.0 Endüstri 4.0’da Marka Yaratmak

Beykent Üniversitesi Teknoloji Günleri Endüstri 4.0 Endüstri 4.0’da Marka Yaratmak
Tarih: 02.11.2020
Saat: 15.30 - 16.30
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Kişisel Gelişim ve Kariyer Birimi - Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Etkinliğin Yapılacağı Yer: Eğitim Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim

Teknoloji Günleri - Endüstri 4.0 Dijital Okuryazarlık - Yetkinlik Geliştirme

Teknoloji Günleri Endüstri 4.0 Dijital Okuryazarlık - Yetkinlik Geliştirme 
Tarih:
 02.11.2020
Saat: 16.45 - 17.45
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Kişisel Gelişim ve Kariyer Birimi - Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Etkinliğin Yapılacağı Yer: Eğitim Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim

İş Arama Teknikleri- Etkin LinkedIn Kullanımı

İş Arama Teknikleri- Etkin LinkedIn Kullanımı 
Eğitmen:
 Rabia Altunay (LinkedIn Eğitmeni & Kariyer Danışmanı)
Tarih: 03.11.2020
Saat: 16.00
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Kişisel Gelişim ve Kariyer Birimi - Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Etkinlik Zoom üzerinden yapılacaktır.

Eğitim

Teknoloji Günleri Endüstri 4.0 Endüstri 4.0’da Yapay Zeka

Beykent Üniversitesi Teknoloji Günleri Endüstri 4.0 Endüstri 4.0’da Yapay Zeka
Tarih:
 04.11.2020
Saat: 14.00 - 15.00
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Kişisel Gelişim ve Kariyer Birimi - Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Etkinliğin Yapılacağı Yer: Eğitim Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim

Teknoloji Günleri Endüstri 4.0 Bulut Bilişim

Beykent Üniversitesi Teknoloji Günleri Endüstri 4.0 Bulut Bilişim
Tarih: 04.11.2020     
Saat: 15.15 - 16.15
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Kişisel Gelişim ve Kariyer Birimi - Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Etkinliğin Yapılacağı Yer: Eğitim Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim

Teknoloji Günleri Endüstri 4.0 Endüstri 4.0’da Oyunlaştırma

Beykent Üniversitesi Teknoloji Günleri Endüstri 4.0 Endüstri 4.0’da Oyunlaştırma
Tarih: 04.11.2020
Saat: 16.30 - 17.45
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Kişisel Gelişim ve Kariyer Birimi - Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Etkinliğin Yapılacağı Yer: Eğitim Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim

Online CV Danışmanlığı

Online CV Danışmanlığı
Danışmanlar:
 Ayşe Dilek, Ulaş Altunışık, Özge Özeren, Erdem Yetgin
Öğrenci Dekanlığı Kariyer Birimi Senin İçin #online
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı, Kişisel Gelişim ve Kariyer Birimi
*Lisans 3. sınıf ve 4. sınıf
*Ön Lisans 2. sınıf öğrenciler için geçerlidir.

Eğitim

Finansal Gelecek ve Sektörel Bakış

Kripto Paralar ve Geleceği
Katılımcı: Arif Şahin - Genel Müdür Yardımcısı, Bittrt
Tarih: 05.11.2020
Saat: 18.00 - 19.00

İnovasyon ve Bankacılıkta Yeni Trendler
Katılımcı: Abdurrahman Özciğer - ÖZE Koçluk Mentorluk Eğitim Danışmanlık
Tarih: 12.11.2020
Saat: 18.00 - 19.00

Sağlık Sektöründe Yatırım Kararları
Katılımcı: Dr. Öğr. Üyesi Bülent Demir - Dünyagöz Hastanesi
Tarih: 13.11.2020
Saat: 17.00 - 18.00

Finansal Hizmetlerin Geleceği
Katılımcı: Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Dirican - Endüstri Radyo
Tarih: 18.12.2020
Saat: 18.00 - 19.00

Türkiye'de Startuplar ve Finansmanı 
Katılımcı: Orbay Keskin - Fulle Gitsin
Tarih: 25.12.2020
Saat: 18.00 - 19.00

Düzenleyen: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Öğrenci Dekanlığı Kişisel Gelişim ve Kariyer Merkezi ve Mezunlar Derneği

*Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.
*Etkinlik sonunda 80 katılım koşulunu sağlayan öğrencilere katılım belgesi verilecektir.
*Kayıt formunda belirttiğiniz mail adresi üzerinden giriş bilgileriniz iletilecektir.
 

Eğitim

Teknoloji Günleri Endüstri 4.0 Smart Start Up / Albert Health

Beykent Üniversitesi Teknoloji Günleri Endüstri 4.0 Smart Start Up / Albert Health
Tarih: 06.11.2020
Saat: 14.00 - 15.00
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Kişisel Gelişim ve Kariyer Birimi - Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Etkinliğin Yapılacağı Yer: Eğitim Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim

Teknoloji Günleri Endüstri 4.0 Endüstri 4.0 Çağında Kişisel Verilerin Korunması

Teknoloji Günleri Endüstri 4.0 Endüstri 4.0 Çağında Kişisel Verilerin Korunması
Tarih: 
06.11.2020
Saat: 15.00 - 16.15
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Kişisel Gelişim ve Kariyer Birimi - Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Etkinliğin Yapılacağı Yer: Eğitim Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim

Etkili Konuşma ve Diksiyon Eğitimi

Eğitimci: Gökçe Duruman
Tarih: 19.10.2020 - 09.11.2020 (4 Hafta), her Pazartesi 
Saat: 15.00 - 16.00
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Psikoloji Kulübü

Etkinlik Zoom üzerinden yapılacaktır.

Eğitimimiz Psikoloji Yönetim Kurulu öğrencileri için geçerlidir.
Diğer bölümler ve kulüpler için de en kısa sürede eğitimimiz açılacaktır. 

Eğitim

Teknoloji Günleri Endüstri 4.0 Endüstri 4.0’da VR ve AR Kullanımı

Teknoloji Günleri Endüstri 4.0 Endüstri 4.0’da VR ve AR Kullanımı
Tarih: 06.11.2020
Saat: 16.30 - 17.30
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Kişisel Gelişim ve Kariyer Birimi - Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Etkinliğin Yapılacağı Yer: Eğitim Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim

Kaymakamlık Mesleğinde Kariyer

Katılımcı Konuk: Asım Solak / Mülki İdare Amiri - Kaymakam - İçişleri Bakanlığı (Başkale Kaymakamlığı)
Tarih: 09.11.2020
Saat: 16.00 - 17.00
Düzenleyen: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Öğrenci Dekanlığı, Kişisel Gelişim ve Kariyer Birimi, Mezunlar Derneği

*Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.
*Etkinlik sonunda 80 derslere katılım koşulunu sağlayan öğrencilere katılım belgesi verilecektir. 
*Kayıt formunda belirttiğiniz mail adresi üzerinden giriş bilgileriniz iletilecektir. 
 

Eğitim

İleri Excel Eğitim Demosu

Eğitmen: İbrahim Orman
Tarih: 16 Kasım 2020 Pazartesi
Saat: 09.30 - 17.30

Eğitim Ücretsizdir
Düzenleyen: Sürekli Eğitim Uygulama ve Eğitim Araştırma Merkezi
Etkinlik Zoom üzerinden yapılacaktır.

Eğitim

Akademisyenlik ve Üniversitede Kariyer

Katılımcı Konuk: Prof. Dr. Levent Ürer
Tarih: 14.12.2020
Saat: 16.00 - 17.00
Düzenleyen: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Öğrenci Dekanlığı, Kişisel Gelişim ve Kariyer Birimi, Mezunlar Derneği

*Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.
*Etkinlik sonunda 80 derslere katılım koşulunu sağlayan öğrencilere katılım belgesi verilecektir. 
*Kayıt formunda belirttiğiniz mail adresi üzerinden giriş bilgileriniz iletilecektir. 

Eğitim

Uzmanlık ve TBMM'de Kariyer

Katılımcı Konuk: Soner Çakar / Yasama Uzmanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi
Tarih: 21.12.2020
Saat: 16.00 - 17.00
Düzenleyen: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Öğrenci Dekanlığı, Kişisel Gelişim ve Kariyer Birimi, Mezunlar Derneği

*Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.
*Etkinlik sonunda 80 derslere katılım koşulunu sağlayan öğrencilere katılım belgesi verilecektir. 
*Kayıt formunda belirttiğiniz mail adresi üzerinden giriş bilgileriniz iletilecektir. 

Eğitim

Crush Sendromu ve Böbrek Yetmezliği

Etkinliği Düzenleyen: Diyaliz Teknikerleri Kulübü

Etkinlik Adı: Crush Sendromu ve Böbrek Yetmezliği

Konuk: Nefrolog Dr. Ahmet Vedat Çelik

Etkinlik yeri: ogrencidekanligi instagram
Etkinlik tarihi: 21.11.2020
Etkinlik saati: 19.00

Eğitim

Tıp Fakültesi Nasıl Bir Yerdir?​​​​​​​

Etkinlik Adı: Tıp FAkültesi Nasıl Bir Yerdir?

Tarih: 21.11.2020
Saat: 20.00
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Tıp Öğrencileri Kulübü

Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir. 

Eğitim

Ne Yapar bu yazılım mühendisleri?

Ne Yapar Bu Yazılım Mühendisleri?
Katılımcı: M. Aziz Ulak (Facebook DevC İstanbul Co Lead, Ollang CTO, Girişimci Facebook, Ollang)
Tarih: 23.10.2020
Saat: 19.00
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Yazılım Mühendisliği Kulübü

Eğitim

Work and Travel ve Yurt Dışı Süreçleri

Work and Travel ve Yurt Dışı Süreçleri 
Katılımcı Konuk:
 Mesut Yıldız
Tarih: 23.10.2020  
Saat: 21.00
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı Endüstri Mühendisliği Kulübü

*Etkinlik Öğrenci Dekanlığının Instagram Hesabı Üzerinden Yapılacaktır.

Eğitim

Öğrencilikten İş Hayatına

Öğrencilikten İş Hayatına - Volkswagen
Katılımcı Konuk:
 Levent Can Özkutucu (Volkswagen Digital Marketing Communications and Event)
Tarih: 26.10.2020
Saat: 18.00
Düzenleyen: Öğrenci DekanlığıEndüstri Mühendisliği Kulübü
*Etkinlik Öğrenci Dekanlığının Instagram Hesabı Üzerinden Gerçekleştirilecektir.

Eğitim

Tech Summit #1

Katılımcı Konuk: Burak Seçer - Sodyum Ajans, Development Team Lead
Tarih: 30.10.2020
Saat: 19.30
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Bilgisayar Mühendisliği Kulübü

Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim

Öğrencilikten İş Hayatına

Öğrencilikten İş Hayatına
Katılımcı Konuk:
 Eda Azaroğlu (Peak Human Resources Director)
Tarih: 02.11.2020
Saat: 18.00
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı Endüstri Mühendisliği Kulübü

Eğitim

Dijital Pazarlama Eğitimi

Katılımcı: Sedat Ateş
Tarih: 15.10.2020 - 16.10.2020
Saat: 19.30 - 19.00
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Endüstri Mühendisliği Kulübü

Eğitim Zoom üzerinden yapılacaktır.

Eğitim

Baran Madya ile Yönetmenlik ve Yapımcılık Eğitimi

Baran Madya ile Yönetmenlik ve Yapımcılık Eğitimi 
Katılımcı Konuk:
 Baran Madya
Tarih: 05.11.2020-06.11.2020-07.11.2020
Saat: 20.00
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı Sinema Kulübü
Etkinliğin Yapılacağı Yer: Etkinlik Zoom üzerinde gerçekleştirilecektir.
*5-6 Kasım Eğitim/7 Kasım Workshop

Eğitim

Kariyerine Yön Ver

Katılımcı Konuklar:
Ali Can Tufan, Decathlon Akademi Lideri
Nazlı Zeynep Ateş, Decathlon Tedarik Zinciri Lideri
Özge Güneyli ve Mustafa Gençtürk, Decathlon Üretim Takım Liderleri

Tarih: 5 Kasım 2020 Perşembe
Saat: 14.00 - 17.00
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Endüstri Mühendisliği Kulübü
Etkinlik Zoom üzerinden yapılacaktır.
Katılım Linki

Meeting ID: 360 756 0319
Passcode: beuemk2021

Eğitim

AtölyeMİZ - Online Excel Eğitimi

Katılımcı Konuk: Müslüm Güzel - Eğitmen
Tarih: 11.11.2020
Saat: 20.00 - 22.00
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - IEEE Kulübü

Etkinlik YouTube üzerinden yapılacaktır. 

Eğitim

Oyuncu Söyleşisi

Konuk: Murat Aygen - Oyuncu
Tarih: 11 Kasım 2020
Saat: 18.00 - 19.00
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Sinema Kulübü

Etkinlik ogrencidekanligi Instagram canlı yayını üzerinden yapılacaktır.

Eğitim

Yalın Üretim Teknikleri Eğitimi

Yalın Üretim Teknikleri Eğitimi
Katılımcı Konuk
: Dr. Hakan Turan (Master Black Belt)
Tarih: 12.11.2020
Saat: 19.00
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı Endüstri Mühendisliği Kulübü

*Etkinlik ZOOM Üzerinden yapılacaktır.
Meeting ID: 913 760 8885
Passcode: beuemk21

Eğitim

Beden Dili ve İnsan Tanıma Eğitimi

Konuk: Sevgi Karaca
Tarih: 15 Kasım 2020
Saat: 18.00
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Endüstri Mühendisliği Kulübü

Etkinlik Zoom üzerinden yapılacaktır.
Meeting ID: 535 015 8838
Passcode: beuemk21

Eğitim

Pandemi Sürecinde Değişen Pazar Dinamikleri

Katılımcı Konuk: Deniz Kızıl - Abdi İbrahim Otsuka Ürün Müdürü
Tarih: 17.11.2020
Saat: 16.00
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Endüstri Mühendisliği Kulübü

Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.
Meeting ID: 398 797 3518
Passcode: beuemk2020

Eğitim

Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri

Katılımcı Konuk: Metin Uçar - ABB Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Segment Sorumlusu
Tarih: 19.11.2020
Saat: 20.00 - 21.00
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Elektrikli Taşıtlar Kulübü

Etkinlik Elektrikli Taşıtlar Kulübünün Instagram hesabı üzerinden yapılacaktır. 

Eğitim

LC WAİKİKİ VAKA ANALİZİ

LC Waikiki Vaka Analizi
Tarih:
 19.11.2020
Saat: 10:00
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı Endüstri Mühendisliği Kulübü

*Etkinlik Gün Boyunca Devam Edecektir.
*Etkinlik TEAMS Üzerinden yapılacaktır.

Eğitim

Dünya Çocuk Hakları Günü Film Gösterimi

Yönetmen: AAmir Khan
Tarih: 20.11.2020 
Saat: 21.00
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Sinema Kulübü 
*Etkinliğin Yapacağı Yer: Netflixparty Uzantısı Üzerinden Gerçekleşecektir.

Eğitim

Kariyerimde Yükselme Basamakları

Konuşmacı: Siemens Healthineers Pazarlama Grubu Yöneticisi Evren BİRON

Tarih: 07.10.2020

Saat: 14.00-16.00

Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Biyomedikal Mühendisliği Kulübü

Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim

GÖRÜRSENİZ; İyi Edersiniz : VeinViewer Damar Görüntüleme Sistemleri

Konuşmacı: DO-PA AŞ. Satış Temsilcisi - Birnur UZUN

Tarih: 30.10.2020

Saat: 16.00-18.00

Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı - Biyomedikal Mühendisliği Kulübü

Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

Meeting ID : 254 793 8844

Şifre : beubiyomed

MBYS Destek